Generell søknad

Vi er i dag 52 ansatte.

Vi har følgende stillinger:

  • Tømrer
  • Forskalingssnekker
  • Murer/Flislegger
  • Stab og støttefunksjoner
  • Sommervikar og trainee

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Halden

Svinesundsveien 334
1789 Berg i Østfold Veibeskrivelse inger-marit@ost.as Vis side

Arbeidsplass og kultur

Vi tror at for å lykkes med våre målsettinger, må alle medarbeidere ha et sterkt eierskap til egen bedrift og til eget prosjekt. Like viktig er det at vi har respekt for hverandre og utnytterulikhetene i personlighet, erfaring og kunnskap til beste for bedrift og prosjekt. Riktig sammensetning av team er helt avgjørende for god motivasjon og lagånd.

Vi ønsker å inkludere alle medarbeidere i utviklingen av bedriften. Dette gjelder også i de enkelte prosjekter. Vi mener dette gir en merverdi i form av økt engasjement og motivasjon. Det å være sammen som team bygger sterke relasjoner og bidrar til økt samhold.

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor